Skip to content
U kunt ons bereiken op 06-22443307 vanaf 09:00 uur t/m 21: 00 uur

Privacyverklaring

ALgemene verordening gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing in de hele Europese Unie. Dat betekent voor ons als onderneming dat wij u om toestemming moeten vragen om uw gegevens te verwerken die u via het contactformulier of via het reserveringsformulier heeft ingevuld. Hiernaast zijn wij verplicht kenbaar te maken wat er vervolgens met deze gegevens gebeurt. Om deze reden hebben wij in onze privacyverklaring opgenomen wat er met uw gegevens gebeurt. Hieronder zal worden ingegaan op de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens, recht op inzage/rectificatie/verwijdering van persoonsgegevens en het recht op het indienen van een klacht. Voorts wijzen wij erop dat wij uw gegevens verkrijgen met uw toestemming. Uw toestemming mag ook weer ingetrokken worden.

Identiteit
Privé Wellness Bellavita | KVK-nummer: 27144803 | BTW-nummer: 120586253

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
De gegevens in het contactformulier gebruiken wij om met u te communiceren. Met behulp van dit contactformulier kunnen wij bijvoorbeeld uw vragen beantwoorden of een reservering maken in ons systeem. Uw gegevens zullen niet worden gedeeld met derden. De gegevens komen binnen in onze mailbox en worden hier tevens opgeslagen. Aan het einde van elk kalenderjaar wordt onderzocht of wij op basis van een wettelijke grondslag verplicht zijn om de gegevens te bewaren. Indien dit niet het geval is, zullen de gegevens uit onze mailbox worden verwijderd.

Recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens
Indien u bezwaar heeft tegen het opslaan van uw persoonsgegevens in onze mailbox, kunt u dit bij ons aangeven. Op uw verzoek zullen wij de persoonsgegevens verwijderen uit onze mailbox. In het geval dat u uw persoonsgegevens wilt inzien of rectificeren, kan dit ook bij ons worden aangegeven. Op uw verzoek zullen wij de persoonsgegevens naar u toezenden waarop u uw feedback kan geven.

Bovenstaande verzoeken kunnen worden ingediend via het contactformulier.

Recht op het indienen van een klacht
Indien u het oneens bent met onze manier van het verwerken van persoonsgegevens, kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier. Op basis van uw klacht zullen wij onze interne werkwijze grondig nagaan. Voorts wijzen wij u op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u van mening bent dat wij persoonsgegevens incorrect verwerken.

Back To Top